ثبت نام


بنیاد خیرین دانشگاه گیلان


معرفی :

بنیاد خیّرین دانشگاه گیلان مؤسسه‌ای علمی، فرهنگی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و عام‌المنفعه است و به انگيزۀ تجلي مباني والاي انسان‌دوستی و فراهم آوردن امکانات و زمینه‌های آموزشی و تربیتی به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان ایران اسلامی و همچنین بهره‌گيري از توانمندي‌هاي مادي و معنوي خيّرين و تشويق و ترغيب توانگران و نيك‌انديشان در تقویت و گسترش زیرساخت‌های آموزش عالی، در سال 1395 تأسیس گردیده است.

این بنیاد با شماره ثبت 1217 درادارۀ ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت گردیده و با شماره 2203/1/80/5195 تاریخ 17/05/1395 پروانۀ فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد را اخذ نموده‌است.Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018