ثبت نام


سومين دوره انتخابات هيأت امناي بنياد فني

۱۴۰۰/۱۲/۰۲
469

سومين دوره انتخابات هيأت‌‌امناي بنياد حاميان دانشکده‌فني، از ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه چهارم اسفندماه آغاز و به مدت 3 روز به صورت الکترونيکي ادامه يافته و در ساعت 12 ظهر روز شنبه 7 اسفند خاتمه مي‌يابد.

به گزارش دبيرخانه بنياد حاميان دانشکده فني، با پايان يافتن دوره هفت‌ساله دومين هيأت امناي بنياد، انتخابات هيأت‌امناء براي انتخاب 5 عضو منتخب، چهارشنبه 4 بهمن آغاز مي‌شود.

بر اساس اين گزارش از آنجا که انتخابات این دوره به صورت الکترونيکي برگزار مي‌شود، لينک شرکت در انتخابات، براي کليه دانش‌آموختگان دانشکده فني که شماره تلفن همراه يا ايميل آنها در بانک اطلاعاتي کانون مهندسين فارغ‌التحصيل دانشکده فني يا بنياد حاميان دانشکده فني موجود باشد، همزمان با آغاز انتخابات در ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 4 بهمن ارسال مي‌شود و پس از فعال کردن لينک، ورود کاربر به صفحه انتخابات تاييد شده و فرد راي خود را به 5 نفر از 15 کانديداي سومين دوره خواهد داد. پس از ارسال راي نیز، پيامي حاوي تاييد شرکت در انتخابات برای فرد ارسال می‌شود.

بر طبق اساسنامه بنياد، 6 نفر اعضاي ثابت هیات‌امناء (رئيس دانشکده، رئيس شورايعالي کانون، 2 نفر نماينده شورايعالي کانون  و 2 نفر نماينده شوراي دانشکده فني) ، 15 نفر از دانش آموختگان، استادان يا ياريگران را از ميان افرادي که خدمات شايان توجهي به پيشرفت و  تعالي دانشکده فني کرده‌اند به عنوان کانديداهاي انتخابات نامزد مي‌نمايند تا از میان آنها، 5 نفر با راي مستقيم دانش‌آموختگان دانشکده فنی انتخاب و به عضویت هیات‌امنای بنیاد درآیند.

هيات‌امناي بنياد، 11 نفر عضو دارد و دوره فعاليت آن، هفت‌سال است.


گزارش شده از : تیم خبری بنیاد

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018