ثبت نام


انتخابات سومین دوره هیأت مدیره بنیاد

۱۴۰۱/۰۳/۰۷
513

انتخابات سومین دوره هیأت مدیره بنیاد در جلسه هیأت امنای بنیاد که روز سوم خرداد در حاشیه پنجمین گردهمایی خیرین آموزش عالی برگزار شد، انجام شد.


در این انتخابات، آقایان دکتر علی سعیدی، دکتر محمد حسین امید، دکتر رضا فرجی دانا، دکتر محمدرضا ظهیر امامی، دکتر محمد مهدی جعفری، دکتر عبدالرضا باقری و دکتر جواد فرهودی به ترتیب آرا به عنوان اعضای سومین دوره هیأت مدیره بنیاد انتخاب شدند.


گزارش شده از : تیم خبری بنیاد

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018