ثبت نام


حمایت از کرسی‌های پژوهشی

۱۴۰۱/۰۹/۰۲
363

حمایت بنیاد حامیان علم و فناوری ایران از کرسی‌های پژوهشی، طی جلسه‌ای که با حضور آقایان دکتر محمدحسین امید، مدیرعامل بنیاد حامیان علم و فناوری ایران، دکتر علی‌محمد سلطانی، رییس صندوق حمایت از پژوهشگرانو فناوران کشور و دکتر جعفری، معاون پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور برگزار شد، در دستور کار قرار گرفت.

بنیاد حامیان علم و فناوری ایران آمادگی خود را برای حمایت از کرسی‌های پژوهشی دارای اولویت، که توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور تعیینمی‌شود، اعلام کرد. براین اساس، بنیاد حامیان علم و فناوری ایران در سال جاری، طی تفاهمنامه‌ای که بین بنیاد و صندوق به امضا خواهد رسید، از سه کرسیپژوهشی، که براساس فراخوانی که از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اعلام می‌شود، حمایت مالی می‌کند.

همچنین، حمایت بنیاد حامیان علم و فناوری ایران از کرسی‌های پژوهشی و فناورانه‌ی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در سال‌های آینده نیز ادامهخواهد یافت و با جذب منابع مالی بیشتر از سوی خیرین، تعداد این کرسی‌ها نیز افزایش می‌یابد.


گزارش شده از : تیم خبری بنیاد

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018