ثبت نام


ثبت‌نام داوطلبان


شبکه داوطلبان دانشجویان بنیاد حامیان علم و فناوری ایران شبکه‌ای ملی است که دانشجویان دانشگاه‌های مختلف سراسر کشور می‌توانند با عضویت در آن به عنوان نماینده بنیاد حامیان علم و فناوری ایران در دانشگاه محل تحصیل خود فعالیت های مختلف بنیاد در زمینه توسعه علم و فناوری کشور را پیگیری و به اجرا درآورند. زمانیکه دانشجویان در این شبکه عضو می شوند، پس از تایید صلاحیت به عنوان نماینده و سفیر بنیاد حامیان علم و فناوری ایران به دانشگاه مورد نظر معرفی می شوند و بنیاد حامیان علم و فناوری ایران در اجرای برنامه های خیرخواهانه و موثر در رشد علم و فناوری ایران حامی آن ها خواهد بود.

برای مطالعه آیین نامه شبکه داوطلبان دانشجویان بنیاد حامیان علم و فناوری ایران کلیک کنید.

آیین نامه شبکه داوطلبان بنیاد حامیان علم و فناوری ایران

فرم ثبت نام

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018