ثبت نام


بنیاد خیرین حامی دانشگاه دامغان


معرفی :

بنیاد خیرین حامی دانشگاه دامغان در راستای بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین در حوزه آموزش عالی و به همت و تلاش چند تن از خیرین و نیکوکاران دامغانی به ثبت رسید.

هیأت مؤسس بنیاد خیرین دانشگاه دامغان در سال ۱۳۹۳ شکل گرفت و پس از طی مراحل اداری موفق به ثبت بنیاد به شماره ثبت ۲۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۶۲۹۱۰ به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ شد.

از دیگر اهداف این بنیاد می توان به حمایت مادی و معنوی از طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان، اساتید و نخبگان دانشگاه، تلاش برای ایجاد ارتباط دانشگاه با صنعت، تجارت و فضای کسب و کار، حمایت از کارآفرینان جوان و شرکت ها، تشویق و ترغیب نیکوکاران به سنت پسندیده وقف در زمینه آموزش عالی و برجای نهادن باقیات و صالحات برای تقویت بنیه مالی دانشگاه اشاره نمود.پروژه های نیازمند کمک:

پروژه های در حال اجرا :

نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪

پروژه های پایان یافته :

نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018