ثبت نام


اخبار

گزارش جلسه اسفند - ماه هیئت مدیره بنیاد
نودمین جلسه هیئت مدیره بنیاد حامیان علم و فناوری ایران در روز دوشنبه 14 اسفند ماه 1402 با حضور اعضای هیئت مدیره برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای دکتر امید گزارش اقدامات انجام شده در یک ماه گذشته را ارائه کردند
انتشار در ۲۳ اسفند ۱۴۰۲
درگذشت خیر نیک اندیش سرکار خانم کاریابی
با عرض تأسف و تأثر فراوان، بانوی خیّر و نیک¬اندیش سرکار خانم ملوک کاریابی، از یاریگران بنیاد حامیان علم و فناوری ایران، به لقاءالله پیوست.
انتشار در ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
جلسه بهمن ماه هیئت مدیره بنیاد
هشتادونهمین جلسه هیئت مدیره بنیاد حامیان علم و فناوری ایران در روز دوشنبه 16 بهمن ماه 1402 با حضور اعضای هیئت مدیره برگزار شد.
انتشار در ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان در دی
کمک هزینه تحصیلی دانشجویان، درنوبت دی ماه سال تحصیلی۱۴۰۳-۱۴۰۲ به بیش از1050 دانشجو پرداخت شد .
انتشار در ۰۲ بهمن ۱۴۰۲
هشتادوهشتمین جلسه هیئت مدیره بنیاد
هشتادوهشتمین جلسه هیئت مدیره بنیاد حامیان علم و فناوری ایران در روز دوشنبه 18 دی ماه 1402 با حضور اعضای هیئت مدیره برگزار شد.
انتشار در ۲۰ دی ۱۴۰۲
خبرنامه اسفند 1402
ویژه نامه پنجمین گردهمایی- خرداد 1401
ویژه نامه ششمین گردهمایی - خرداد ۱۴۰۲
ویژه نامه چهارمین گردهمایی - شهریور ۱۳۹۷
Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018