ثبت نام


فهرست پروژه‌ها


پژوهشكده اتوماسيون و مركز نوآوری و كارآفرینی
موسسه :
مکان : پژوهشكده اتوماسيون و مركز نوآوری و كارآفرینی
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
3,000میلیون تومان
0میلیون تومان
0نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت
خوابگاه دانشجویی دختران
موسسه :
مکان : خوابگاه دانشجویی دختران
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
10,000میلیون تومان
0میلیون تومان
2نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت
آزمایشگاه بیوتکنولوژی (کشت سلول و بافت)
موسسه :
مکان : آزمایشگاه بیوتکنولوژی (کشت سلول و بافت)
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
3,500میلیون تومان
0میلیون تومان
2نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت
خوابگاه دختران خورشید (‌تجهیز و محوطه سازی)
موسسه :
مکان : خوابگاه دختران خورشید (‌تجهیز و محوطه سازی)
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
5,000میلیون تومان
0میلیون تومان
1نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت
خوابگاه زنده یاد مهندس سیدجواد شهرستانی
موسسه :
مکان : خوابگاه زنده یاد مهندس سیدجواد شهرستانی
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
20,000میلیون تومان
2,000میلیون تومان
2نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت
Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018