ثبت نام


یادداشت‌ها

جدیدترین تحولات علم و فناوری
رویدادهای علمی و فناورانه هر کشوری بزرگ¬ترین دستاوردهای هر کشور را تشکیل می‌دهد و زمینه‌ساز موفقیت در سایر عرصه‌هاست. در این بخش از خبرنامه بنیاد حامیان علم و فناوری ایران، پیشرفت‌های فناورانه و علمی کشور در چند ماه اخیر رصد می‌شود.
انتشار در ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
مؤسسه بورسیه آمریکا
در بسیاری از کشورهای جهان، بنیادهای حامی دانشگاهی و سایر سمن‌ها برای ارائة خدمت و بورسیه به دانشجویان و دانش‌آموزان به وجودآمده است، این ستون بر آن است که در هر شماره، به معرفی یکی از این مؤسسات بپردازد و باب آشنایی را میان بنیادهای مطرح و فعال ...
انتشار در ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
برابری فرصت‌های آموزشی و علمی
برابری فرصت‌های علمی و آموزشی یکی از مهمترین راهکارهای توسعه و رشد کشور در ابعاد گوناگون علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و از بسیاری از شکاف های مختلف در جامعه جلوگیری می‌کند
انتشار در ۲۹ دی ۱۳۹۹
چرا توسعه آموزش عالی؟
آموزش عالی یکی از ضرورت های هرجامعه پیشرفته و موفق است و توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می‌تواند منجر به توسعه آموزش عالی شود.
انتشار در ۲۱ دی ۱۳۹۹
کار داوطلبانه در خیریه‌ها
کار داوطلبانه چیزی است که بیش از هر چیزی در دنیای فعلی به آن نیازمندیم. اما باید مفهوم کار داوطلبانه، هدف کار داوطلبانه، انواع کار داوطلبانه و نتایجی را که برای ما به ارمغان می‌آورد، بشناسیم.
انتشار در ۱۷ دی ۱۳۹۹
Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018