ثبت نام


بنیاد دانشگاهی فردوسی


معرفی :

«بنیاد دانشگاهی فردوسی در یک نگاه»

          نیازهای دانشگاه فردوسی مشهد، گروهی از نیکوکاران دانشگاهی و غیر دانشگاهی را برآن داشت تا به شیوه‌ای روشمند و پایدار، کمک‌های مردمی را به‌منظور رفع کمبودها و ارتقای دانشگاه در سطح ملّی و منطقه‌ای گردآوری و هزینه کنند. از این رو نخستین سازمان مردم نهاد دانشگاهی در ایران به نام بنیاد دانشگاهی فردوسی با هدف پشتیبانی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد  و کارآفرینی، با ویژگی علمی- فرهنگی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی، عام‌المنفعه و مستقل از تشکیلات رسمی این دانشگاه را در سال1383 به شمارة ثبت 4641 پایه‌گذاری شد. سپس دانشگاه‌های دیگر کشور با الگوبرداری از آن، تأسیس بنیادهای مشابه را مدِّ نظر قرار دادند. بنیاد از زمان تأسیس تاکنون در چند زمینه به یاری دانشگاه فردوسی مشهد پرداخته است:

             ساخت و ساز خوابگاه: بنیاد تأمین خوابگاه را که از مهم‌ترین نیازهای دانشگاه بود، در دستور اوّلین اقدامات خود قرار داد و تاکنون توانسته است با کمک نیک‌اندیشان مرتبط با بنیاد هفت خوابگاه با ظرفیت بیش از 0022 تخت فراهم آورد. در این راستا خوابگاه‌های بقا و پردیس پنج را به دانشگاه اهدا کرد و خوابگاه‌های مریم، ناظران، اندیشه، پردیس7 و دکتر محمّد فرهادی را خود اداره می‌کند. پیش‌از این، دانشجویان دختر نوبت دوّم و بسیاری از دانشجویان متأهل از خوابگاه‌های خودگردان کم‌کیفیت و پرهزینه در سطح شهر مشهد استفاده می‌کردند.  

              امکانات رفاهی دانشجویان: بنیاد در راستای اهداف خود و برای کاهش مشکلات دانشجویان به‌ویژه دانشجویان نیازمند خدماتی را از قبیل اعطای کمک‌هزینة تحصیلی و وام ضروری، درمان بیماری‌های پرهزینه، پرداخت بخشی از هزینة دندا‌نپزشکی، عینک طبی و سمعک، تأمین بخشی از شهریه و اجاره‌بهای خوابگاه و شارژ کارت تغذیه ارائه می‌نماید.

            اقدامات تشویقی دانشجویان و اساتید: به‌منظور ارتقای سطح آموزش و پژوهش دانشگاه و ایجاد رقابت سالم بین دانشگاهیان، هر سال با برگزاری مراسمی ویژه، از استاد برجستة دانشگاه، دانشجویان ممتاز و دانش‌آموختگان برتر دوره‌های کارشناسی تقدیر کرده و دانشجویان برتر کنکور را که در دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته می‌شوند، بورسیه می‌کند.

         بدیهی است همۀ این فعّالیت‌ها از محل کمک‌های نقدی خیِّرین و تعداد کثیری از اساتید دانشگاه و درآمدهایی که از محل درآمد مستغلاتی که خیِّرین محترم به بنیاد اهدا نموده‌اند، تأمین می‌شود.Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018