ثبت نام


مؤسسه غیرتجاری بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند


معرفی :

دانشگاه بیرجند از بدو تأسیس تاکنون همواره شاهد حضور و حمایت همه‌جانبه و خیرخواهانه نیک‌اندیشان و خیّرین و حامیان علم و دانش بوده است و جاودانه‌های بسیاری از این بزرگواران خیراندیش در دانشگاه به یادگار مانده است و اکنون در راستای نهادینه‌شدن فعالیت‌های خیّرین و استمرار و گسترش این فعالیـت‌هـا در تمامی ابعـاد مورد نیاز دانشگاه، مقرر گردید بنیادی تحت عنوان "بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند" به عنوان یک مؤسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی به منظور اهداف خیرخواهانه و جلب مشاركت و كمک‌های مردمی ایجاد گردد و در نهایت بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند، فعالیت‌های غیر رسمی خود را از اواخر سال ۱۳۹3 آغاز نمود و درسال1395 موفق به اخذ پروانه ی فعالیت سازمان های مردم نهاد شد و رسماً فعالیت خود آغاز نمود.

هدف از تشکیل بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند بهره‌گیری از توانمندی‌های مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک‌اندیشان در تقویت و گسترش زیرساخت های دانشگاه، اشاعه و گسترش فرهنگ وقف، حمایت از دانشجویان بی‌بضاعت، حمایت از فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، حمایت از کارآفرینان جوان دانشجو و نظارت بر حسن احداث پروژه‌های خیرساز دانشگاه بیرجند است. اميدواریم كه نهاد نونهال بنياد به درختي تنومند تبديل گرديده و بتواند در تبـديل دانشـگاه بیرجند به يك دانشگاه برتر در سطح بین‌المللی، سهم بسزايی ايفا نمايد. پروژه های نیازمند کمک:

پروژه های در حال اجرا :

نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪

پروژه های پایان یافته :

نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018