ثبت نام


دانشگاه شیراز


معرفی :

دانشگاه نهادی است علمی که رسالت توسعه جامعه از طریق تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید علم نافع،‌ انجام پژوهش های کاربردی و ارائه مشاورت های علمی را به عهده دارد. جامعه فرهنگ پرور ایران اسلامی به ویژه مردم فارس و شهر علم و ادب ـ شیراز ـ بر آن شدند تا در شکوفائی هرچه بیشتر دانشگاه شیراز همت عالی خود را مبذول و با حمایت های معنوی و مادی خود دانشگاه شیراز را در رسیدن به اهداف عالیه خود یاری نمایند. لذا به یاری خداوند و همت جمعی از نیکوکاران مؤسسه ای غیرانتفاعی و غیردولتی با نام "بنیاد مردمی دانشگاه شیراز" تاسیس گردیده است.

اهداف بنیاد عبارت است از:

حمایت از دانشگاه شیراز در زمینه‌های مختلف و مورد نیاز در راستای اهداف کلان دانشگاه از جمله موارد زیر:
- گسترش ارتباط مردم، نهادها و مؤسسات (دولتی و غیردولتی) با دانشگاه در راستای تحقق اهداف بنیاد
- همکاری و همفکری در طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی،‌ آموزشی، پژوهشی،‌ مشاوره ای و خدماتی  دانشگاه
- کمک به ارتقای دانشگاه در راستای رسیدن به جایگاه برترین مؤسسه علمی، ملی، منطقه ای و جهانی
- جلب و جذب خیّرین، نخبگان ملی و بین المللی، دانش آموختگان و پیشکسوتان دانشگاه برای مشارکت در توسعه دانشگاه و تحقق اهداف آن
- جذب و جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی افراد خیّر و مؤسسات مختلف و هزینه کردن آن در جهت اهداف مذکور
-  توسعه فرهنگ تعاون و یاری مؤسسات علمی در جامعه، تشویق مردم به نشر فرهنگ وقف و تأسیس بنیادهای خیریه وابسته
- هماهنگی و ساماندهی خدمات خیرخواهانه سایر نهادها و مؤسسات مانند بنیاد دانش آموختگان دانشگاه، موقوفه ها،‌ نهادها و بنیادهای خیریه در جهت تقویت دانشگاه شیراز و اجرای بهتر برنامه های آن
- حمایت از دانشجویان مستعد یا نخبه کم بضاعت به ویژه در سطح تحصیلات تکمیلی
 - همکاری بنیاد با سایر تشکل‌های خیریه داخلی و خارجی در چارچوب مقررات کشور

محل و مرکز اصلی بنیاد در شیراز ابتدای بلوار جمهوری ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز، طبقه هفتم می باشد.پروژه های نیازمند کمک:

پروژه های در حال اجرا :

نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪

پروژه های پایان یافته :

نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018