ثبت نام


بنیاد حامیان دانشگاه شهرکرد


معرفی :

با تأسي از سيره­ ي انبياي الهي و ائمه معصومين (عليهم­ السلام)، با انگيزه­ ي تجلي بخشي مباني والاي انسان دوستي، اشتياق بيکران و خلوص و اعتقاد انسان­هاي مؤمن به ايجاد امکانات و زمينه­ هاي آموزشي و تربيتي درجهت رشد و شکوفايي استعدادهاي جوانان ايران اسلامي و همچنين بهره­ گيري از توانمندي­ هاي مادي و معنوي خيرين و تشويق و ترغيب توانگران و نيك انديشان در تقويت و گسترش زير ساخت­هاي آموزش عالي، "بنياد حاميان دانشگاه شهرکرد" به عنوان سازماني مردم نهاد با اهداف زیر تأسیس گردیده است:

بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیّرین و تشویق و ترغیب نیکوكاران و نیك اندیشان در تقویت و گسترش زیر ساختهای دانشگاه شهركرد و سایر زیر مجموعه های وابسته فعلی یا آتی به آن (از جمله دانشكده هاي اقماري فارسان و بروجن)

اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات و صالحات در جامعه و بهره گیری از آنها در جهت رشد كمی و كیفی دانشگاه شهرکرد.

ارائه مشاوره و بستر سازی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینه خیّرین آموزش عالی.

ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جهت تقویت و استمرار حمایت های خّیرین و واقفین از دانشگاه.

برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب كمکهای مردمی و دولتی در جهت ساخت و افزایش فضاهای مورد نیاز دانشگاه شهرکرد با همکاری و هماهنگی بنیاد حامیان علم و فناوری ایران.

نظارت و پیگیری تخصیص سهم وزارت علوم از پروژه هایی كه بخشی از كل اعتبارات آن را خیّر یا خیّرین پرداخت كرده باشند و دارای پیشرفت فیزیکی مناسب باشند.

شناسایی، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیّرین و واقفین دانشگاه شهرکرد .

نظارت بر حسن انجام نظرات و اهداف شرعیه خیّرین، واقفین و حامیان دانشگاه شهرکرد در طول حیات ایشان و بعد از آن.

کمک به سایر موسسات آموزش عالی با تصویب هیأت امناء .

نظارت بر حسن انجام تعهدات دانشگاه شهرکرد در قبال خیّرین، واقفین و تبرعات و موقوفات ایشان با همکاری بنیاد خیّرین حامی آموزش عالی و ستاد خیّرین وزارت علوم.

  نظارت بر حسن احداث پروژه های خیّر ساز دانشگاه.

  حمایت از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه شهرکرد از طریق راه اندازی صندوق قرض الحسنه دانشجویی و صندوق نیکوكاری باشد.

حمایت و پشتیبانی از اقدامات فرهنگی و اسلامی در دانشگاه.

  پشتیبانی و حمایت از سنت پسندیده ازدواج های دانشجویی در دانشگاه.

حمایت از طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اساتید دانشگاهپروژه های نیازمند کمک:

پروژه های در حال اجرا :

نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪

پروژه های پایان یافته :

نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018