ثبت نام


موسسه حامیان علم و فناوری فنی و مهندسی قوچان


معرفی :

بنیاد حامیان علم و فناوری دانشگاه صنعتی قوچان در راستای سروسامان دادن و نهادینه شدن ارتباط صحیح و کارآمد دانشگاه با افراد صاحب نظر ، نیک اندیش و علم دوست کشور و گسترش این فعالیتها در همه ابعاد مورد نیاز دانشگاه تاسیس شده است.

اواخر سال 1392 از سوی مسئولین دانشگاه صنعتی قوچان عزم جدّی جهت جلب مشارکتهای مردمی به خصوص خیرین و فرهیختگان نیک اندیش قوچانی مقیم در اقصی نقاط کشور و حتی عزیزان ساکن در خارج از کشور فراهم آمد تا بتوان از ظرفیتها و مشارکتهای مردمی در توسعه و پوشش حوزه های مختلف دانشگاه از جمله احداث ساختمانهای جدید ، فعالیتهای پژوهشی و فناورانه ، امکانات خوابگاهی و تسهیلات دانشجویی بهره مند شد و تحرک و پویایی هرپه بیشتر ی به بدنه دانشگاه تزریق نمود.

 

کمبودها و تنگناهای مالی ، مسئولین دانشگاه را برآن داشته است که به طریقی نسبت به جلب کمکهای مردمی به منظور تقویت بنیه مادی و معنوی دانشگاه اقدام نمایند.بدین  منظور در اوایل سال 1385 همزمان با راه اندازی دانشگاه، کمیته ای تحت عنوان کمیته تجهیز دانشگاه تشکیل گردیده و بسیاری از خیّرین شهرستان در تجهیز دانشگاه حضوری پررنگ داشتند. امّا گسترش فعّالیتهای دانشگاه در سالهای اخیر ایجاب می کرد که زمینه هایی برای این قبیل فعالیتها به خصوص اقدامات خیر خواهانه نیکوکاران فراهم گردد. در راستای این هدف هیئت رئیسه دانشگاه در سال 1393 موضوع را در جلسات مختلف مورد بررسی قرار داده و پس از کارشناسیهای ممتد و طولانی با برگزاری اوّلین گردهمایی حامیان دانشگاه با حضور افراد خیّر دانشگاهی نسبت به تاسیس «بنیاد حامیان علم و فناوری دانشگاه صنعتی قوچان » اقدام گردیده است.

 Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018