ثبت نام


بنیاد خیرین دانشگاه سمنان


معرفی :

به همت تنی چند از دانشگاهیان، فرهنگیان، هنرمندان، صنعتگران، بازاریان و شهروندان نیکوکار سمنان به منظور رفع برخی نیازهای فرهنگی، مالی و تجهیزاتی دانشگاه سمنان در سال 1386 اقدام به تأسیس بنیاد خیرین دانشگاه نموده است.
بنیاد خیرین دانشگاه سمنان مؤسسه‌ای است مستقل از تشکیلات رسمی دانشگاه سمنان که توسط هیأت مؤسس تأسیس شده و به منظور جلب مشارکت و کمک‌های مردمی و دولتی در حال حاضر توسط هیأت امنا و هیأت مدیره به فعالیت می پردازد.

بنیاد خیرین دانشگاه سمنان با همدلی خیرین عزیز اهداف زیر را دنبال می کنند:

  • فرهنگ سازی برای جذب کمک های مردمی و اشاعه این فرهنگ در سطح جامعه
  • تحقق اهداف خیر خواهانه بنیاد از طریق جذب کمک های نقدی و غیر نقدی در داخل و خارج از کشور
  • کمک و حمایت مالی از دانشجویان واجد شرایط با جلب حمایت افراد خیر و یا موسسات
  • ایجاد مراکز رفاهی و آموزشی و همچنین ارائه خدمات دانشگاهی مورد نیاز دانشجویان، کارکنان و اساتید و همکاری با دانشگاه سمنان برای توسعه امکانات فوق

آدرس سایت بنیاد خیرین دانشگاه سمنان

https://khayerin.semnan.ac.ir/پروژه های نیازمند کمک:

پروژه های در حال اجرا :

نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪

پروژه های پایان یافته :

نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018