ثبت نام


بنیاد حامیان علم و فناوری رازی


معرفی :

با سلام موسسه بنیاد حامیان علم و فناوری رازی از سال 1401 تاسیس گردید. و هدف آن شناسایی و حمایت از دانشجویان بی بضاعت و کم برخوردار است.این بنیاد با ایجاد ساختاری داوطلبانه و پویا، با کمک‌های مردمی برای تحقق اهداف بنیاد و اجرای نیات یاریگران در محورهای زیر فعالیت می‌کند:

  • گفتمان‌سازی برای جلب و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت علم و فناوری
  • شبکه‌سازی و ارتباط با لایه های مختلف جامعه
  • برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند برای تأمین نیات خیرین و واقفین
  • مشارکت‌دهی خیرین در نقاط کانونی فعالیت اثرگذار در حوزه علم و فناوری
  • تشکیل شبکه بنیادها و توزیع فعالیت ها برای گسترش علم و فناوری
  • بسترسازی برای حل مشکلات کشور و ارتقای امکانات از طریق علم و فناوری


پروژه های نیازمند کمک:

پروژه های در حال اجرا :

نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪

پروژه های پایان یافته :

نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018