ثبت نام


پرداخت آخرین قسط وام شرافتی

۱۴۰۲/۰۴/۲۸
217

پرداخت آخرین قسط وام شرافتی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

بنیاد حامیان علم و فناوری ایران در راستای حمایت از علم و فناوری هر ساله به تعدادی از دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور کمک هزینه تحصیلی در قالب وام شرافتی اعطا میکند. مبلغ این وام در سال تحصیلی جاری ماهانه ۴۰۰ هزار تومان بود که در هر ترم تحصیلی به مدت ۵ ماه (۱۰ماه در سال )به دانشجویان واجد شرایط پرداخت شد. منظور از وام شرافتی آن است که دانشجو شرافتا متعهد می گردد که چهار سال پس از فراغت از تحصیل طی دو سال وام را به صندوق باز پرداخت نماید. منابع مالی این وام از محل کمک های بنیاد فرهنگی مصلی نژاد و خیرین شرکت کننده در پنجمین گردهمایی خیرین آموزش عالی کشور که در سال گذشته در شیراز برگزار شد تامین می شود. آخرین قسط این وام شرافتی در  سال تحصیلی ۱۴۰2-۱۴۰1 در تیرماه به ۸۲۵ نفر از دانشجویان سراسر کشور پرداخت شد.

دوره جدید وام شرافتی از مهرماه سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ پرداخت خواهد شد و در همین راستا تعداد سهمیه دانشگاه های مختلف تا ۱۵ مرداد به آنها ابلاغ خواهد شد .

 


گزارش شده از : تیم خبری بنیاد

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018