ثبت نام


کمک هزینه تحصیلی دانشجویان در نوبت آبان

۱۴۰۲/۰۹/۰۱
360

دوره جدید پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان که از ابتدای سال تحصیلی 1402-1403 اغاز شده بود در نوبت آبانماه، با پرداخت  به 980 دانشجو از 37 دانشگاه دولتی ادامه یافت. این صندوق با هدف تامین بخشی از نیازهای دانشجویان  و با نیت خیر و همدلی  یاریگران بنیاد از سال 1400 شروع به کار کرده است و برای رفاه حال دانشجویان متقاضی، تمامی فرآیند ثبت نام این کمک هزینه به صورت برخط بوده که طی آن، دانشجو شرافتا متعهد می گردد که چهار سال پس از فراغت از تحصیل طی دو سال حداقل به میزان کمک هزینه دریافتی ، جهت بهره مندی دیگر دانشجویان از این تسهیلات، به صندوق حمایت از دانشجویان کمک نماید.

رضایت مندی دانشجویان در دریافت این کمک هزینه بنیاد را برای ادامه کار ترغیب می نماید.


گزارش شده از : تیم خبری بنیاد

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018