ثبت نام


جلسه آذر ماه هیات مدیره بنیاد برگزار شد

۱۴۰۲/۰۹/۲۲
255

جلسه آذر ماه هیات مدیره بنیاد برگزار شد.
هشتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره بنیاد حامیان علم و فناوری ایران روز دوشنبه،20 آذر ماه ۱۴۰۲ با حضور اعضا هیئت مدیره برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر امید" مدیر عامل بنیاد" گزارشی از آخرین اقدامات انجام گرفته در ماه اخیر را ارایه داد.

بخشی از این گزارش به پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان در آبان ماه و تحلیل نتایج نظر سنجی از دانشجویانی که کمک هزینه مذکوررا دریافت کرده اند و دانشجویانی که موفق به دریافت نشده اند اختصاص یافت.

حمایت بنیاد از جایزه اخلاق درعلوم و فناوری (یاد بود زنده یاد دکتر قریب ) به درخواست انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری، بخش دیگری از گزارش مدیر عامل به هیات مدیره بنیاد بود. تاکنون بنیاد دو دوره از این جایزه حمایت کرده است.

در ادامه، اعضا در خصوص تقدیر از یاریگران برگزیده بنیادهای حامی دانشگاهها درگردهمایی های سالانه بنیاد به بحث و گفتگو پرداختند.


گزارش شده از : تیم خبری بنیاد

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018