ثبت نام


کمک هزینه تحصیلی دانشجویان در نوبت آذر

۱۴۰۲/۰۹/۲۷
278

کمک هزینه تحصیلی دانشجویان، درنوبت آذر ماه سال تحصیلی1403-1402 که به بیش از1000 دانشجو افزایش یافته است، پرداخت شد . باز پرداخت این کمک هزینه شرافتی بوده و دانشجو شرافتا متعهد می گردد که  چهار سال پس از فراغت از تحصیل طی دو سال این مبلغ را به عنوان کمک به صندوق مربوطه باز پرداخت نماید.


گزارش شده از : تیم خبری بنیاد

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018