ثبت نام


اهداف عام

تاسیس کرسی های پژوهش و فناوری

طرح‌های نوآورانه و کارآفرینانه

حمایت از دانشجویان

تاسیس جوایز ملی و بین‌المللی


بنیاد حامیان علم و فناوری ایران

بنياد حاميان علم و فناوری ایران ، در تاریخ بیست و نهم تیر ‌ماه سال ۱۳۹۵ تاسيس شد و مراسم افتتاح رسمی آن در هجدهم دی ماه ۱۳۹۶ برگزار گرديد. بنياد حامیان علم و فناوری ایران با اين انگيزه و هدف تاسيس شده است كه بتواند با استعانت از خداوند و بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین و واقفین، گامی بلند در راه تقویت و گسترش علم و فناوری و زیرساخت های نظام آموزش عالی کشور بردارد.

بیشتر ...
49
+ 1000 میلیون تومان
Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018