ثبت نام


پرداخت كمك هزينه دانشجويی اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱
213

بنیاد حامیان علم و فناوری ایران، که از نیمسال دوم سالتحصیلی 1401-1400 پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد متقاضی دانشگاههای کشور را آغاز کرده است، در 28 اردیبهشت 1403 دومین مرحلة کمک هزینه تحصیلی نیمسال دوم 03-1402 را به بیش از 1046 نفر از دانشجویان مشمول پرداخت کرد. کمک هزینه تحصیلی دانشجویی در نیمسالتحصیلی جاری به مبلغ 500 هزاربرای هر ماه و به مدت 5 ماه به دانشجویان مستعد متقاضی پرداخت میشود. باز پرداخت این وام شرافتی بوده و دانشجو شرافتا متعهد می شود چهار سال پس از فراغت از تحصیل طی دو سال آن را به صندوق باز گرداند.


گزارش شده از : تیم خبری بنیاد

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018