ثبت نام


برگزاری هفتمین گردهمایی خیرین آموزش عالی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱
186

هفتمین گردهمایی خیرین آموزش عالی در 26 اردیبهشت ماه 1403 به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار شد.در این گردهمایی شماری از خیرین حوزه علم و فناوری، دکتر زمانیان رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و دبیر ستاد خیرین وزارت عتف، دکتر رحمتی استاندار آذربایجان شرقی، دکتر نصراله زاده رئیس دانشگاه تبریز، اعضاء هیئت امنا و هیئت مدیره بنیاد حامیان علم و فناوری یران، رؤسای برخی از دانشگاهها، و مدیرعامل بنیادهای دانشگاهی کشور شرکت داشتند.
در آغاز گردهمایی آقای دکتر امید، مدیرعامل بنیاد حامیان به نمایندگی از هیئت مدیره، با قدردانی ازدانشگاه تبریز جهت میزبانی این گردهمایی و خوشآمد گویی به مهمانان همایش، گزارش اقدامات وفعالتهای بنیاد حامیان در یکسال گذشته را ارائه و دانشگاه یزد را به عنوان میزبان هشتمین گردهمایی

معرفی کردند. سپس، دکتر نصراله زاده، رئیس دانشگاه تبریز، ضمن خوشامدگویی به مهمانان هفتمین گردهمایی خیرین آموزش عالی، با اشاره به وجود سنت هفتصد ساله وقف در حوزه آموزش در ایران،بویژه موقوفه ربع رشیدی در تبریز، بر اهمیت وقف در حوزه آموزش عالی بهعنوان یکی ازضرورتهای امروز تأکید کردند.
در بخش بعدی از گردهمایی، با حضور آقایان دکتر زمانیان، دکتر رحمتی، دکتر امید، دکتر فرجی دانا،دکتر مصلی نژاد و دکتر سعیدی از 18 یاریگر برگزیده بنیادهای حامیان دانشگاههای سراسر کشور بااهداء مدال، لوح تقدیر و تندیس قدردانی شد.
در ادامه، دکتر زمانیان با اشاره به ظرفیت قانونی پیشبینی شده در برنامه هفتم در جهت حمایت ازخیرین، بیان کردند که در صورت مشارکت خیرین در پروژه های نیمه تمام دولت، معادل هزینه کرد آنهامالیات محسوب میشود. وی همچنین، مهمترین مسئلهای که اثر راهبردی در حل مسائل کشور دارد را«امید» دانستند و بیان کردند که خیرین میتوانند علاوه بر نقشآفرینی در توسعه زیرساختها، به امیدآفرینی برای نسل آینده کشور نیز کمک کنند.
همچنین، از آنجا که با تصویب هیئت مدیره بنیاد حامیان، ارتقاء سلامت دانشجویان به مثابه یکی ازاهداف بنیاد ترسیم شده و در گام نخست تأمین پوشش بیمه تکمیلی برای یک درصد از دانشجویان دانشگاههای سراسری کشور هدف گذاری شده است، در هفتمین گردهمایی خیرین آموزش عالی، نیز پویش ارتقاء سلامت دانشجویان برگزار شد که طی آن خیرین ضمن ارج نهادن به این تصمیم بنیاد حامیان،تأمین هزینه های این اقدام را متعهد شدند.
علاوه براین، چهارمین جلسه از دورة دوم هیئت امنای بنیاد حامیان علم و فناوری ایران در عصر روزگردهمایی، با حضور اعضای هیئت امنای بنیاد برگزار شد که طی آن علاوه بر ارائه گزارش اقدامات بنیاد و برنامه های سال جاری و آینده بنیاد و نیز گزارش بازرس قانونی بنیاد، ترازنامه مالی سال 1402بنیاد، بودجه پیشنهادی سال 1403، و برنامه پیشنهادی بنیاد برای سال 1403 توسط رئیس هیئت امنا به استحضار اعضای حاضر در جلسه رسید و پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفتند.


گزارش شده از : تیم خبری بنیاد

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018