ثبت نام


پرداخت کمک هزینه دانشجویان درخرداد ماه

۱۴۰۳/۰۳/۲۷
300

  کمک هزینه تحصیلی دانشجویان در نیم سال دوم 1403-1402 درنوبت خرداد ماه به 1054 نفر از دانشجویان دانشگاههای دولتی سراسر  کشورکه واجد شرایط بودند پرداخت شد.

بر اساس مصوبه هیات مدیره بنیاد، مقرر شد که این کمک هزینه به مدت 5 ماه در نیم سال اول و7 ماه در نیم سال دوم پرداخت شود. پیش از این کمک هزینه مذکور به مدت ده ماه در سال پرداخت می شد.

لازم به ذکر است این کمک هزینه شرافتی بوده و دانشجویان چهار سال پس از فراغت از تحصیل طی دو سال  مبالغ دریافتی  را به صندوق باز می گردانند.


گزارش شده از : تیم خبری بنیاد

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018