ثبت نام


پنجاه و چهارمین جلسه هیئت مدیره بنیاد

۱۳۹۹/۱۱/۱۴
1551

پنجاه و چهارمین جلسه هیئت مدیره بنیاد حامیان علم و فناوری ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد حامیان علم و فناوری ایران، پنجاه و چهارمین جلسه هیئت مدیره بنیاد حامیان علم و فناوری ایران روز دوشنبه 13 بهمن ماه 1399 به صورت مجازی برگزار شد. این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره، آقایان محمدحسین امید، رضا فرجی دانا، نادر حقانی، عباس مصلی‌نژاد، محمدرضا ظهیرامامی، و جواد فرهودی برگزار شد.

در این جلسه، برنامه های «پویش اهدای تبلت به 110 دانشجو در 110 دانشگاه کشور»، «تاسیس خبرنامه بنیاد حامیان علم و فناوری ایران» و «برنامه های بنیاد حامیان علم و فناوری ایران برای عید نوروز» بررسی شد و تصمیماتی برای پیشبرد این برنامه ها اتخاذ شد. در ابتدای این جلسه نیز، گزارشی از عملکرد بنیاد در فاصله دو جلسه هیئت مدیره بنیاد حامیان ارائه شد.  در این جلسه هیات مدیره منابع تامین شده و بالقوه پویش اهدای تبلت به 110 دانشجو در 110 دانشگاه کشور بررسی شد. 

بنیاد حامیان علم و فناوری ایران در فاصله دو جلسه هیات مدیره توانست دو پروژه مهم را با مساعدت خیران به ثمر رساند و دو ساختمان به همراه تجهیزات کامل به دانشگاه مازندران و پارک علم و فناوری اهدا شد. علاوه براین تا به امروز شبکه داوطلبان بنیاد حامیان علم و فناوری ایران متشکل از دانشجویان داوطلب تشکیل شده است و به زودی این شبکه داوطلبان فعالیت خود را در زمینه های گوناگون آغاز خواهد کرد. همچنین روز 29 آذرماه جلسه‌ای با مدیران عامل بنیادهای حامی سراسر کشور با حضور دکتر محمدحسین امید، برگزار شد. در این جلسه نیز تصمیماتی برای افزایش ارتباطات بنیادهای حامی گرفته شد تا با ایجاد ارتباط بیشتر، بنیادهای حامی سراسر کشور به هم افزایی و رشد بیشتر برسند.


گزارش شده از : تیم خبری بنیاد

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018