ثبت نام


اعطای دکتری افتخاری به مهندسی علی سعیدی

۱۴۰۰/۰۴/۲۸
1128

طي نشستي با حضور مقام وزير علوم، رؤساي فرهنگستان‌هاي علوم و زبان و ادب فارسي، اعضاي شوراي بررسي اعطاي دکتري افتخاري و مسئولان دانشگاه کاشان، با اعطاي دکتري افتخاري رشته کارآفريني به مهندس علي سعيدي کارآفرين نمونه کشور و خيّر آموزش عالي، موافقت شد.

در اين نشست که صبح شنبه 19 تيرماه 1400 در سالن شهداي علمي وزارت علوم، تشکيل شد، به استناد آيين‌نامه نحوه اعطاي دکتراي افتخاري مصوب 21/4/1371 و به پاس سوابق ممتاز کارآفريني و خدمات آموزش عالي با اعطاي ان مدرک به مهندس علي سعيدي موافقت شد.
مهندس علي سعيدي متولد 1329 تهران، دانش‌آموخته ديپلم رياضي، کارشناسي اقتصاد از دانشگاه ملي (شهيد بهشتي) ايران و کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني از دانشگاه ميشيگان امريکاست.
اين کارآفرين نمونه به عنوان کارشناس امور تحليل و بررسي اقتصادي پروژه‌هاي صنعتي، خدماتي در بانک‌هاي کشور، کارشناس عالي در تجارت بين‌الملل و قراردادهاي بين‌المللي، مديريت شرکت‌هاي توليدي و پتروشيميايي و سلولزي، مديريت شرکت‌هاي توليدي، خدماتي و مهندسي، مديريت گروه صنعتي آرين سعيد به عنوان هلدينگ سرمايه‌گذاري با حدود بيست شرکت زير مجموعه و مدرس در حوزه‌هاي اقتصاد، بازرگاني و کارآفريني و ... فعاليت دارد و علاوه برآن، به عنوان يکي از خيّرين ممتاز و مبرز آموزش عالي کشور در مجموعه وزارت علوم و به ويژه دانشگاه کاشان خدمات شاياني انجام و پروژه‌هاي بزرگي را به ثمر رسانده است.

منبع خبر: سایت دانشگاه کاشان به آدرس https://kashanu.ac.ir

پایان خبر.


گزارش شده از : تیم خبری بنیاد

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018