ثبت نام


شصتمین جلسه هیات مدیره بنیاد حامیان علم

۱۴۰۰/۰۵/۱۲
745

شصتمین جلسه هیات مدیره بنیاد حامیان علم و فناوری روز دوشنبه، یازدهم مرداد سال 1400با حضور اعضای هیئت مدیره به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه آقایان دکتر محمدحسین امید، مدیر عامل بنیاد، دکتر رضا فرجی دانا، رئیس هیات مدیره بنیاد، دکتر جواد فرهودی، دکتر عباس مصلی‌نژاد و دکتر محمدرضا ظهیرامامی اعضای هیات مدیره حضور داشتند.

در این جلسه ابتدا گزارش عملکرد اعضا ارائه شد و در ادامه به موضوعاتی مانند ارتباط با دانشجویان ایرانی خارج از کشور، ارتباط‌گیری با خیرین و گزارش آخرین کمک‌ها به بنیاد، ادامه روند ساخت مستند تلویزیونی، ارتباط‌گیری با دانشگاه‌ها، برنامه‌های آشنایی دانشجویان ورودی سال 1400 با بنیاد، برقراری ارتباط با داوطلبین نقاط مختلف ایران و ایجاد شبکه داوطلبین پرداخته شد.

سپس آیین‌نامه تدوین شده‌ی کمیته ارتباطات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این آیین‌نامه وظایف و اهداف این کمیته ذکر شده است که به تصویب اعضای هیات مدیره رسید. از این پس فعالیت‌های رسانه‌ای بنیاد تحت نظر این کمیته انجام خواهد شد.

در پایان جلسه نیز راهکارهایی برای تامین منابع مالی، جذب کمک‌های خیرین و تامین منابع مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.


گزارش شده از : تیم خبری بنیاد

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018