ثبت نام


اخبار تکمیلی اهدای وام شرافتی

۱۴۰۱/۰۲/۱۱
581

بنياد حاميان علم و فناوری ایران به منظور حمایت از دانشجویان مستعد و نيازمند و کمک به رفع نگرانی دانشجویانی که تنگناهای مالی ممکن است مانعی برای تحصیل مطلوب آنها باشد، وام شرافتی اعطا می‌کند.

منظور از وام شرافتی، وامی است که به عنوان کمک هزینه تحصیلی قرض‌الحسنه به صورت ماهیانه به وام‌گیرنده پرداخت می‌شود. وام‌گیرنده در مقابل شرافتا متعهد می‌شود پس از پایان دوره‌ی تحصیلی آن را به ترتیبی مقرر به بنیاد بازگرداند.

وام‌گیرندگان در اینجا دانشجویان مستعدِ نیازمند دانشگاه‌های دولتی هستند. سرمایه‌ی لازم برای پرداخت این وام‌ها از محل کمک‌های مردمی تامین می‌شود. همچنین، معرفی وام‌گیرندگان از سوی دانشگاه ‌های سراسر کشور در ابتدای هر نیمسال تحصیلی صورت می‌گیرد.

اهدای این وام از اسفند ماه شروع بکار کرده و در حال حاضر ماهانه به تعداد ۵۵ دانشجو به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان وام اعطا می شود. این تعداد با تخصیص سهمیه به تمامی دانشگاه ها به تدریج در حال افزایش است.


گزارش شده از : تیم خبری بنیاد

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018