ثبت نام


اهداي وام شرافتي نيمسال تحصيلي 1402-1401

۱۴۰۱/۰۶/۱۴
325

به گزارش بنیاد حامیان علم و فناوری ایران، سهمیه‌های وام شرافتی نیم‌سال اول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ برای هر دانشگاه تعیین شده و به دانشگاه‌های‌ مربوطه اعلام شده است. در این مرحله مجموعاً ۴۸۵ سهم برای دانشجویان واجد شرایط در نظر گرفته شده است که دانشجویان دانشگاه‌های اراك، محقق اردبيلي، اصفهان، صنعتي اصفهان، شهيد چمران اهواز، ايلام، بجنورد، هرمزگان، خليج فارس بوشهر، بيرجند، تهران، صنعتي شريف، تربیت مدرس، صنعتي اميركبير، علامه طباطبايي، علم و صنعت، شهيد بهشتي، الزهرا، خواجه نصيرالدين طوسي، لرستان، گيلان، سيستان و بلوچستان، زنجان، مازندران، سمنان، شهر كرد، شيراز، بين‌المللي امام خميني قزوين، شهيد باهنر كرمان، رازي كرمانشاه، علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، فردوسي مشهد، بوعلي سينا همدان، ياسوج و  يزد را تحت پوشش قرار می‌دهد. به دانشگاه‌هاي تبريز، كردستان، قم، اروميه و مراغه قبلاً سهميه اختصاص داده شده است.

وام شرافتی نیم‌سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به مبلغ 400 هزار تومان از پایان مهرماه ۱۴۰۱ به مدت ۵ ماه به دانشجویان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. در حال حاضر تعداد سهمیه‌‌های تخصیص‌یافته به هر دانشگاه ابلاغ شده و روند ثبت نام دانشجویان برای دریافت وام در حال انجام است.


گزارش شده از : تیم خبری بنیاد

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018