ثبت نام


هفتادوپنجمین جلسه‌ی هیئت‌مدیره‌ی بنیاد

۱۴۰۱/۰۹/۰۱
275

هفتادوپنجمین جلسه‌ی هیئت‌مدیره‌ی بنیاد حامیان علم و فناوری ایران در  روز چهارشنبه، ۱۸ آبان ۱۴۰۱ در دفتر بنیاد، با حضور آقایان دکتر رضا فرجی دانا (رئیس هیئت‌مدیره)، دکتر محمدحسن امید (مدیرعامل)، و آقای سعید جلالی (بازرس) به صورت حضوری، و آقایان دکتر جواد فرهودی، دکتر عبدالرضا باقری، دکتر محمدمهدی جعفری، و دکتر علی سعیدی به‌صورت مجازی برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای دکتر جعفری، به عنوان مسئول کمیته‌ی تشکیلات و مسئولیت اجتماعی بنیاد، پیشنهاد‌هایی را در راستای تغییر ساختار و تشکیلات بنیاد، با محوریت نقشآفرینی بنیاد در توسعه‌ی مشارکتهای مردمی در عرصه‌ی علم و فناوری، مطرح کردند. برخی از حاضرین در جسله بیان کردند که بهتر است همچنان با ساختار کنونی، برنامههای بنیاد را پیگیری کنیم و پیشنهاد مذکور نیازمند بررسی بیشتر است، لذا، تصمیم‌گیری درباره‌ی آن به جلسه‌ی بعد موکول شد.

در ادامه‌ی جلسه، دکتر سعیدی، بهعنوان مسئول کمیته‌ی جوایز ملی و بینالمللی بنیاد، طرحی را برای پایه‌گذاری برخی جوایز ارائه کردند که با توجه به اهمیت حمایت از جوایز ملی و بینالمللی در حوزه علم و فناوری، مقرر گردید یک جلسه‌ی مخصوص بررسی حمایت از جوایز برگزار و در آنجا تصمیمات لازم اتخاذ شود.

همچنین، آقای دکتر باقری، مسئول کمیته‌ی طرحهای نوآورانه و کارآفرینانه‌ی بنیاد نیز طرح خود را درباره اعطای گرنت فناوری و نوآورانه‌ی بنیاد، براساس تجربه‌ی پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد ارائه کردند. با توجه به مسئله‌ی «آب» در ایران، مقرر شد از سوی بنیاد حامیان علم و فناوری ایران یک گرنت ویژه برای طرحهای نوآورانه و فناورانه در حوزه‌ی آب تعریف شود.


گزارش شده از : تیم خبری بنیاد

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018