ثبت نام


پرداخت سومین مرحله‌ی وام شرافتی

۱۴۰۱/۱۰/۰۳
65

بنیاد حامیان علم و فناوری ایران که از نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، پرداخت وام شرافتی به دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور را آغاز کرده است، در ۳۰ آذر ۱۴۰۱ سومین مرحله از این وام برای نیمسال تحصیلی جاری را به ۷۸۰ نفر از دانشجویان به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کرد و پیش‌بینی می‌شود با همکاری بیشتر دانشگاه‌ها برای معرفی دانشجویان، این تعداد برای دی ماه به ۹۰۰ نفر افزایش یابد.

در آغاز نیمسال تحصیلی جاری پیش‌بینی می‌شد ظرفیت پرداخت وام شرافتی از سوی بنیاد ۵۰۰ نفر باشد، اما با همکاری بنیاد فرهنگی مصلی‌نژاد این ظرفیت به بیش از ۱۰۰۰ نفر افزایش یافت. 

تأخیر برخی از دانشگاه‌ها در معرفی دانشجویان سبب شده که این ظرفیت تاکنون به‌طور کامل عملیاتی نشود.


گزارش شده از : تیم خبری بنیاد

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018