ثبت نام


اعتماد سازی اصلی ترین وظیفه بنیاد

۱۴۰۱/۱۱/۰۳
19

دکتر محمدحسین امید، مدیرعامل بنیاد حامیان علم و فناوری ایران:

«اعتماد خیرین به بنیاد بزرگ‌ترین سرمایه‌ ماست. این اعتماد، همکاری و همراهی عظیمی را به‌دنبال خواهد داشت. بنیاد موظف است که نیات خیرین و واقفین را به همان صورت که خود آن‌ها تمایل دارند، اجرایی کند. ما در بنیاد صرفاً پیشنهاددهنده و در نهایت مجری نیات خیرین و حامیان علم و فناوری ایران عزیز هستیم. حتی در نامگذاری موقوفات نیز باید نیت و خواست خیر ملاک باشد. این خود بخشی از اعتمادبخشی و اعتمادسازی میان بنیاد، حامیان و خیرین است.»

 


گزارش شده از : تیم خبری بنیاد

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018