ثبت نام


سرمایه مورد نیاز :
5,000میلیون تومان
یاری جمع آوری شده :
0میلیون تومان
یاریگران :
1نفر
متقاضی :
دانشگاه ارومیه
مکان پروژه :
آذربایجان غربی ، دانشگاه ارومیه پردیس نازلو

خوابگاه دختران خورشید (‌تجهیز و محوطه سازی)

تاریخ شروع جمع آوری یاری :
۱۸ دی ۱۳۹۸
درصد یاری جمع شده :
0.00٪
تاریخ شروع پروژه :
۱۸ دی ۱۳۹۸
درصد پیشرفت پروژه :
0٪


۱۸ دی ۱۳۹۸
معرفی

این پروژه توسط بنیاد محترم ۱۵ خرداد در حال احداث و رو به اتمام است ، لیکن تجهیز و محوطه سازی صورت نخواهد گرفت که این امر نیازمند حداقل ۵۰ میلیارد ریال حمایت خیرین می باشد.

دانشگاه ارومیه خوابگاه دختران خورشید پردیس نازلی ifst

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018