ثبت نام


سرمایه مورد نیاز :
3,000میلیون تومان
یاری جمع آوری شده :
1میلیون تومان
یاریگران :
2نفر
متقاضی :
بنیاد خیرین دانشگاه صنعتی شاهرود
مکان پروژه :
سمنان ، دانشگاه صنعتی شاهرود

پژوهشكده اتوماسيون و مركز نوآوری و كارآفرینی

تاریخ شروع جمع آوری یاری :
۰۳ بهمن ۱۳۹۸
درصد یاری جمع شده :
0.03٪
تاریخ شروع پروژه :
۰۳ بهمن ۱۳۹۸
درصد پیشرفت پروژه :
40٪


۰۳ بهمن ۱۳۹۸
معرفی

 بنياد خيرين دانشگاه صنعتی شاهرود با هدف توانمندسازی شركت های فناور، خلاق و دانش بنيان و همچنين افراد و تيم های نو آور، نخبه و مخترع و كمك به كار آفريني و اشتغال زايی و تجاری سازی دانش و فناوری ، حمايت از پژوهشكده اتوماسيون و مركز نوآوری و كار آفرينی دانشگاه را در دستور كار خود قرار داده است.

به عنوان گام نخست احداث مركز فوق را جهت حمايت از ايجاد هسته های اوليه نوآوری و كار آفرينی و ايده های كسب و كار و نوآوری آغاز نموده كه هم اكنون در مرحله پيشرفت فيزيكی 40% می باشد.

پروژه فوق پس از تكميل به عنوان مركزي جهت شبكه سازی ميان متخصصان، نوآوران و كارآفرينان درون و بيرون دانشگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و اميد است بخشي از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی را در اقتصاد دانش پايه و توسعه اشتغال مولد مبتنی بر دانش را محقق نمايد.

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018