ثبت نام


سرمایه مورد نیاز :
16,100میلیون تومان
یاری جمع آوری شده :
0میلیون تومان
یاریگران :
0نفر
متقاضی :
بنیاد حامیان دانشگاه کردستان
مکان پروژه :
کردستان ، دانشگاه کردستان

احداث خوابگاه دانشجویی پسرانه

تاریخ شروع جمع آوری یاری :
۱۰ بهمن ۱۴۰۰
درصد یاری جمع شده :
0.00٪
تاریخ شروع پروژه :
۱۰ بهمن ۱۴۰۰
درصد پیشرفت پروژه :
0٪


۱۰ بهمن ۱۴۰۰
معرفی

این پروژه با مساحت 2549 متر مربع در سال 1390 آغاز شده است و تا کنون در حدود 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018