ثبت نام


سرمایه مورد نیاز :
3,000میلیون تومان
یاری جمع آوری شده :
0میلیون تومان
یاریگران :
0نفر
متقاضی :
بنیاد حامیان دانشگاه کردستان
مکان پروژه :
کردستان ، دانشگاه کردستان

احداث و تجهیز کتابخانه دانشگاه کردستان

تاریخ شروع جمع آوری یاری :
۱۰ بهمن ۱۴۰۰
درصد یاری جمع شده :
0.00٪
تاریخ شروع پروژه :
۱۰ بهمن ۱۴۰۰
درصد پیشرفت پروژه :
0٪


۱۰ بهمن ۱۴۰۰
معرفی

این پروژه در سال 1397 با مساحت 4900 متر مربع در دانشگاه کردستان آغاز شده است که تا کنون با تأمین اعتبار مبلغی در حدود 15 میلیارد تومان به میزان 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018