ثبت نام


سرمایه مورد نیاز :
6,000میلیون تومان
یاری جمع آوری شده :
0میلیون تومان
یاریگران :
1نفر
متقاضی :
بنیاد حامیان دانشگاه کاشان
مکان پروژه :
اصفهان ، کاشان، دانشگاه کاشان

مرکز درمانی و مشاوره دانشگاه کاشان

تاریخ شروع جمع آوری یاری :
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
درصد یاری جمع شده :
0.00٪
تاریخ شروع پروژه :
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
درصد پیشرفت پروژه :
0٪


۳۰ فروردین ۱۴۰۱
معرفی

با توجه به شیوه‌های زندگی نوین و پیچیده‌تر شدن شرایط زندگی، افراد جامعه با استرسها و فشارهای حاصل از زیست امروزی مواجه هستند. مشاوره فرآیندی است که راهکارهای مناسب برای سازگاری افراد با این شرایط و مدیریت استرس و نیاز افراد به اطلاعات و مهارت‌های مناسب در زمینه‌های مختلف را فراهم و به ارائه راهنمایی، اطلاع رسانی و حل مسائل اموزشی، خانوادگی و شخصی دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه مبادرت می‌ورزد.
امنیت سلامت انسانها امروزه یک هدف اصلی و مهم برای توسعه اجتماعی اقتصادی جامعه محسوب می شود و پیش زمینه سلامتی، بهداشت روانی افراد جامعه است.

افسردگی یکی از رایج ترین انواع ناراحتی های روانپزشکی است که باعث مراجعه به روانشناسان و متخصصین بهداشت روانی می شود. افسردگی احساس بیمارگونه غم و اندوه است که با درجاتی از رکود واکنشها همراه است و دانشجویان به علت فشار تحصیل ،دلهره ،امتحان و مسائل حاد عاطفی ،اجتماعی و به طور کلی مسائل رشد و بلوغ عاطفی دچار آن می شوند.

اهمیت وجود مراکز مشاوره و روان درمانی در مراکز دانشگاهی با راهنمایی روانپزشک ضروری است و  با توجه به ارتباط بین میزان افسردگی و فاکتورهای حمایت اجتماعی و عزت نفس در دانشجویان، ایجاد و ارتقای کیفیت و کمیت مراکز بهداشت روانی و مشاوره با تاکید بر آموزش مهارتهای زندگی در محیط های دانشجویی از ضروریات است.
بنیاد حامیان دانشگاه کاشان امیدوار است با تکمیل و بهره برداری از ساختمان مرکز مشاوره و درمان دانشگاه توسط خیرین ارجمند، و استقرار مشاورین توانمند، ضمن سرویس به عموم دانشگاهیان، رسالت جامعه محور بودن خود را با سرویس دهی و مشاوره در بالاترین سطح و کیفیت برای عموم شهروندان نیز فراهم نماید.

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018