ثبت نام


سرمایه مورد نیاز :
10,000میلیون تومان
یاری جمع آوری شده :
0میلیون تومان
یاریگران :
0نفر
متقاضی :
بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان
مکان پروژه :
اصفهان ، دانشگاه اصفهان

تکميل و ساخت بلوک A3 و A4 خوابگاه

تاریخ شروع جمع آوری یاری :
۲۶ مهر ۱۴۰۱
درصد یاری جمع شده :
0.00٪
تاریخ شروع پروژه :
۲۶ مهر ۱۴۰۱
درصد پیشرفت پروژه :
0٪


۲۶ مهر ۱۴۰۱
معرفی

تکميل و ساخت بلوک A3 و A4 خوابگاه دانشجويي دختران دانشگاه اصفهان توسط خير نيک انديش ارجمند جناب آقاي منصور نصر اصفهاني

-مساحت زيربنا: 200 متر مربع

-5طبقه

-داراي 20 واحد

-با ظرفيت 160 نفر دانشجو

-تاريخ شروع پروژه: 01/12/1400

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018