ثبت نام


سرمایه مورد نیاز :
60,000میلیون تومان
یاری جمع آوری شده :
0میلیون تومان
یاریگران :
0نفر
متقاضی :
بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان
مکان پروژه :
اصفهان ، دانشگاه اصفهان

احداث ساختمان دانشکده الهيات

تاریخ شروع جمع آوری یاری :
۲۶ مهر ۱۴۰۱
درصد یاری جمع شده :
0.00٪
تاریخ شروع پروژه :
۲۶ مهر ۱۴۰۱
درصد پیشرفت پروژه :
0٪


۲۶ مهر ۱۴۰۱
معرفی

امضاي تفاهم نامه ساخت دانشکده الهيات و معارف اهل بيت (ع) دانشگاه اصفهان با خير نيک انديش

قرارداد همکاري و مشارکت ساخت دانشکده الهيات و معارف اهل بيت (ع) في مابين دانشگاه اصفهان و حاج محمود نصر اصفهاني خير نيک انديش دانشگاه ساز منعقد و امضا شد.

هزينه ساخت دانشکده الهيات و معارف اهل بيت (ع) دانشگاه اصفهان بالغ بر 500 ميليارد ريال برآورد و توسط حاج محمود نصر اصفهاني خير نيک انديش دانشگاه ساز، تعهد و تامين شد.

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018