ثبت نام


سرمایه مورد نیاز :
0میلیون تومان
یاری جمع آوری شده :
0میلیون تومان
یاریگران :
0نفر
متقاضی :
بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان
مکان پروژه :
اصفهان ، دانشگاه اصفهان

احداث ساختمان حقوق و علوم سياسي

تاریخ شروع جمع آوری یاری :
۲۶ مهر ۱۴۰۱
درصد یاری جمع شده :
0.00٪
تاریخ شروع پروژه :
۲۶ مهر ۱۴۰۱
درصد پیشرفت پروژه :
0٪


۲۶ مهر ۱۴۰۱
معرفی

مراسم کلنگ زني ساخت دانشکده حقوق توسط وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري جناب آقاي زلفي گل

مراسم کلنگ زني ساخت دانشکده حقوق داشنگاه اصفهان در روز سه شنبه مورخ 14 دي ماه 1400 با حضور جناب آقاي دکتر زلفي گل وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري وزارت علوم و خير محترم جناب آقاي حاج آقا مهدي مظاهري رئيس اسبق دادگستري استان اصفهان، برگزار گرديد.

ساختمان جديد دانشکده حقوق دانشگاه اصفهان با زيربناي هفت هزار متر مربع و هزينه اي بالغ بر 60 ميليارد مي باشد که توسط آقاي مهدي مظاهري خير نيک انديش دانشگاه ساز اهدا شده است.

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018