ثبت نام


سرمایه مورد نیاز :
5,000میلیون تومان
یاری جمع آوری شده :
0میلیون تومان
یاریگران :
2نفر
متقاضی :
بنیاد خیرین دانشگاه گیلان
مکان پروژه :
گیلان ، مجتمع دانشگاه گیلان

مرکز مشاوره و درمان شریف

تاریخ شروع جمع آوری یاری :
۲۶ مهر ۱۴۰۱
درصد یاری جمع شده :
0.00٪
تاریخ شروع پروژه :
۲۶ مهر ۱۴۰۱
درصد پیشرفت پروژه :
0٪


۲۶ مهر ۱۴۰۱
معرفی

این پروژه

با کمک خیر محترم آقای دکتر اسماعیل انصاری ،

آغاز شده

و تاکنون

12 میلیارد ریال هزینه شده است.


در حال حاضر نیمه تمام

و نیازمند تامین اعتبار است.

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018