ثبت نام


سرمایه مورد نیاز :
0میلیون تومان
یاری جمع آوری شده :
0میلیون تومان
یاریگران :
1نفر
متقاضی :
مرکز رشد مانه وسملقان
مکان پروژه :
خراسان شمالی ، شهرستان مانه وسملقان- آشخانه

سوله کارگاهی مرکز رشد مانه وسملقان

تاریخ شروع جمع آوری یاری :
۲۱ آبان ۱۴۰۱
درصد یاری جمع شده :
1,333,333.33٪
تاریخ شروع پروژه :
۲۱ آبان ۱۴۰۱
درصد پیشرفت پروژه :
0٪


۲۱ آبان ۱۴۰۱
معرفی

زمین سوله کارگاهی جهت استقرار واحدهای فناور مرکز رشد را شهرداری شهر آشخانه داده اند که پس از رایزنی با معاونت علمی و فناوری و بنیاد علوی مقرر گردید تا 15 میلیارد ریال  معاونت و 15 میلیارد ریال بنیاد علوی جهت تاسیس اختصاص دهند که متاسفانه تا کنون مبلغ 6میلیارد ریال بصورت اوراق از سوی معاونت تخصیص یافت وبنیاد علوی هیچگونه تعهدی را که قبلا مصوب شده بود را نپذیرفتند. مابقی اعتبار تا این لحظه اختصاص نیافته است. با توجه به نیاز شدید واحدهای فناورمرکز رشد مانه وسملقان  به فضای کارگاهی تکمیل سوله از اولویتهای مرکز می باشد.

Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018