ثبت نام

گزارش پرداخت وام شرافتی دانشجویان


بنیاد حامیان علم و فناوری ایران به‌منظور حمایت از دانشجویان مستعد و کمک به کاهش دغدغه و نگرانی دانشجویانی که ممکن است تنگناهای مالی به‌عنوان مانعی برای تحصیل مطلوب آنها باشد، وام شرافتی اعطاء میکند.

منظور از وام شرافتی وامی است که به‌عنوان کمک هزینه تحصیلی قرض‌الحسنه بهصورت ماهانه، بدون اخذ هیچ گونه وثیقه یا ضامنی، به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، که دارای شرایط فوق باشند، پرداخت می‌شود. دانشجو در مقابل شرافتاً متعهد می‌شود دو سال پس از پایان تحصیل آن را به‌صورت قسطی در مدت چهار سال به بنیاد بازگرداند. (آیین‌نامه)

فرایند پرداخت وام شرافتی به این صورت است که در ابتدای هر نیمسالِ تحصیلی، بنیاد حامیان علم و فناوری ایران سهیمه هر دانشگاه را مشخص کرده و طی یک نامه کتبی از آنها درخواست معرفی دانشجویانِ واجد شرایط را می‌کند. سپس فرایند اعطای وام بهصورت کاملاً الکترونیکی شروع می‌شود که در هر نیمسال تحصیلی به مدت پنج ماه (۱۰ ماه در سال) به دانشجو وام پرداخت می‌شود. مبلغ آن در حال حاضر، با تصویب هیئت مدیره، ۴۰۰ هزار تومان در ماه (۴ میلیون در سال) است.

بنیاد حامیان علم و فناوری ایران، فرایند وام‌دهی را از نیمسال دوم سال‌تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با ۵۰ نفر دانشجو از دانشگاه‌های کردستان، مراغه، تبریز و ارومیه شروع کرده است. دوره جدید پرداخت وام همزمان با شروع نیمسال اول سال‌تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ و تخصیص سهمیه به دانشگاه‌های دولتی کشور آغاز خواهد شد. در این دوره حدود ۳۰۰ دانشجوی مستعد متقاضی کمک هزینه تحصیلی از دانشگاه های مختلف کشور مشمول دریافت وام خواهند شد.
Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018