ثبت نام


بنیاد حامیان دانشگاه کاشان


معرفی :

بنیاد حامیان دانشگاه کاشان درسال 1389 تاسیس گردیده وبا مشارکت مردم در زمینه های مختلف اقدامات شایسته ای انجام داده است 

تا کنون بیش از سی هزار متر مربع فضای ،اموزش ،ورزشی و وخوابگاهی ایجاد کرده و به دانشجویان دانشگاه کاشان اهدا نموده استDeveloped By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018