ثبت نام


بنیاد خیرین دانشگاه صنعتی شاهرود


معرفی :

بنياد خیّرین دانشگاه صنعتی شاهرود مؤسسه اي است علمي فرهنگي، غير سياسي، غير انتفاعي و عام المنفعه كه از حيث تشكيلاتي مستقل از تشكيلات رسمي دانشگاه صنعتی شاهرود است و توسط هيأت مؤسس تأسيس و با جلب مشاركت و كمكهاي مردمي و دولتي به منظور مساعدت و همیاری دانشگاه صنعتی شاهرود فعاليّت مي‌نمايد.Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018