ثبت نام


بنیاد حامیان دانشگاه کردستان


معرفی :

بنیاد حامیان دانشگاه کردستان در تاریخ 17/11/ 1398به اساس اساسنامه آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد موضوع تصویب نامه شماره 27862/ت 31281 هـ  مورخه 1384/5/8 وزارت کشور تشکیل شد. اساسنامه بنیاد مشتمل بر سه فصل، 48 ماده و 43 تبصره است که به تصویب هیات موسس و هیات امنای دانشگاه کردستان رسیده است. همچنین مراحل ثبت بنیاد به عنوان یک سازمان مردم نهاد در استانداری کردستان در حال انجام است. بنیاد حامیان دانشگاه کردستان در حال حاضر از افراد خوشنام و مرجع در مناطق کردنشین در حدود 500 نفر حامی معنوی و عضو افتخاری دارد تا از طریق آنها خیرین منطقه شناسایی و به بنیاد معرفی شوند. دانشگاه جوان کردستان در زیر ساختها کاستی‌های فراوانی دارد که نیازمند حمایت خیرین کشور و بنیاد علم و فناوری ایران است. امید است موفقیتهای چشمگیر دانشگاه کردستان در چند سال اخیر با کمک و یاری خیرین گرامی بتواند به طور مستمر تداوم داشته باشد. ضمنا صفحه وب سایت بنیاد حامیان دانشگاه کردستان برای ترویج فرهنگ سپاسگزاری از خیرین عزیز به تصویر و زندگینامه آنها مزین شده است.پروژه های نیازمند کمک:

احداث و تجهیز کتابخانه دانشگاه کردستان
تاریخ ثبت : ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
3,000میلیون تومان
0میلیون تومان
0نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت
احداث خوابگاه دانشجویی پسرانه
تاریخ ثبت : ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
16,100میلیون تومان
0میلیون تومان
0نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت

پروژه های در حال اجرا :

نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪

پروژه های پایان یافته :

نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018