ثبت نام


بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان


معرفی :

        دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در توسعه پایدار جامعه پیشرفته امروزی در دنيا نقش بي‌بديلي را بعهده دارند. توسعه روز افزون و شگفت‌آور دانش در حوزه‌هاي علوم و تکنولوژي، علوم پزشکي و علوم انساني که سبب ارتقاء كيفي زندگي بشريت شده است. از دستاوردهاي انكار ناپذير اين مراكز علمي و استراتژيك مي‌باشد. تامين پشتوانه‌هاي مالي اين مراكز حتي در كشورهاي متمول و ثروتمند نيز به تنهايي از توانايي دولت‌ها خارج است. لذا بسياري از دانشگاه‌هاي پيشرو در دنيا بخش وسيعي از نيازهاي مالي خود را توسط نهادها، سازمانها و اشخاص حقيقي نيكوكار و خيرانديش تامين مي‌نمايند. اينگونه نهادها و اشخاص بخوبي آگاهند كه كمك به دانشگاه به مثابه كمك به توسعه يافتگي جامعه و بشريت قلمداد مي‌گردد.

         خصلت بخشندگی و نیکوکاری در بین جامعه ايراني در دنيا زبانزد و سرآمد مي‌باشد و هم‌ميهنان ما با الهام از فرهنگ غني ملي و بهره‌گيري از تعاليم ديني از ديرباز نقش بارزي در توسعه علوم و دانش ايفا نموده‌اند. با توجه به اين روحيه متعالي و با عنايت به نيازهاي فزاينده دانشگاه ايجاد تشکيلاتي‌که بتواند بسترمناسبي جهت جذب‌كمك‌هاي نيكوكارانه و ايجاد پشتوانه‌هاي مالي لازم براي توسعه دانشگاه فراهم آورد بسيار ضروري به نظر مي‌رسد.

         در چنين شرايطي از بهمن ماه سال 1397 بنياد حاميان دانشگاه اصفهان به همت جمعي از خيرانديشان شكل مي‌گيرد تا بتواند با استقرار تشكيلاتي منسجم، مردم نهاد و شفاف اين ضرورت اساسي را تامين نمايد.پروژه های نیازمند کمک:

عمليات تکميل و ساخت سه بلوک خوابگاه
تاریخ ثبت : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
1,000میلیون تومان
0میلیون تومان
0نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت
احداث ساختمان حقوق و علوم سياسي
تاریخ ثبت : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
1,000میلیون تومان
0میلیون تومان
0نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت
احداث ساختمان دانشکده الهيات
تاریخ ثبت : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
60,000میلیون تومان
0میلیون تومان
0نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت
تکميل و ساخت بلوک A3 و A4 خوابگاه
تاریخ ثبت : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
10,000میلیون تومان
0میلیون تومان
0نفر

درصد حمایت جذب شده :
حمایت

پروژه های در حال اجرا :

نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
پیشرفت پروژه
۲۵٪

پروژه های پایان یافته :

نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
نام کامل پروژه اینجا خواهد آمد.
موسسه : بنیاد حامیان ستاره شناسی
آخرین بروز رسانی : ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
Developed By Ali Dasmeh || JOP || Feb 2018